جولای 23, 2016

کورپولمونل(CorPulmonale)

کورپولمونل(CorPulmonale) کورپولمونل، ساختار و عملکرد بطن راست در اثر بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)، به مفهوم انسداد جریان هوا به درون و خارج از ریه که […]