دسامبر 1, 2016

نارسایی قلبی

نوامبر 30, 2016

آریتمی قلبی

نوامبر 18, 2016

حمله قلبی

نوامبر 15, 2016

بیماری عروق کرونر قلب

نوامبر 6, 2016

نقص سپتوم دهلیزی

نقص سپتوم دهلیزیAtrial Septal Defect  (ADS) ASD چیست؟ ASD نقص یا سوراخی در دیواره جداکننده (سپتوم) دو دهلیز است. هر کودکی با سوراخی بین دو دهلیز […]
اکتبر 5, 2016

سکته قلبی

جولای 28, 2016

در لحظه مرگ به چه فکر خواهید کرد؟

پرشین پرشیا-دانشمندان با انجام بررسی‌های علمی و پزشکی احساس افراد را یک دقیقه قبل از مرگ توصیف کردند.گفته می‌شود که یک دقیقه قبل از مرگ فرد […]
جولای 28, 2016

دلایل ایجاد بیماری قلبی در نوزادان

دلایل ایجاد بیماری قلبی در نوزادان هنوز عامل اصلی بیماری های قلبی مادرزادی مشخص نشده است، ولی ژنتیک و عوامل محیطی مهم ترین عوامل بیماری های […]
جولای 28, 2016

بیماری قلبی در نوزادان

بیماری قلبی در نوزادان هر پدر و مادری دوست دارد که از نظر سلامتی فرزند خود را ‌نقص و کامل ببیند. در این میان تصور وجود […]