ژوئن 20, 2016

عوامل ایجاد سکته قلبی

عوامل ایجاد سکته قلبی     سن هنگامی که یک مرد به سن بیش از ۴۵ سال، و یک زن به سن بیش از ۵۵ سال برسد،باعث […]
ژوئن 20, 2016

بیماری کاردیو میوپاتی

بیماری کاردیو میوپاتی ازبیماریهایی کهعضله قلب را درگیرمیکند، کاردیومیوپاتی به معنی اختلال التهابی عضله قلب میباشد که در آن عضله قلب ضعیف شده و نمیتواند خون […]
ژوئن 20, 2016

بیماری برادیکاردی

بیماری برادیکاردی برادیکاردی کُندتَپشی به کاهش ضربان قلب به کمتر از ۶۰ عدد در دقیقه میگویند در برادیکاردی ضربان قلب کمتر از حد طبیعی است، تعیین […]
ژوئن 20, 2016

آنژین صدری

آنژین صدری      احساس درد در قفسه سینه درد قفسه سینهکه شامل احساس فشار و فشردگی در قفسه سینه باشد به حدی که انگار قفسه سینه […]
ژوئن 20, 2016

پیشگیری از بیماری های قلبی

پیشگیری از بیماری های قلبی    مسواک زدن دندان ها دست کم دو بار در روز ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد . […]