جولای 27, 2016

وی اس دی VSD

وی اس دی VSD وی اس دی به مفهوم نقص بین دیواره دو بطن میباشد. بین دو بطن سوراخ وجود دارد که بر اساس اندازه سوراخی […]