آوریل 16, 2016

نقص مادرزادی قلب (Congenital Heart Defect)

نقص مادرزادی قلب (Congenital Heart Defect) نقص مادرزادی قلب در کودکان بدین مفهوم میباشد که کودک با یک مشکل در ساختار قلب متولد می شود. بعضی […]