ژوئن 20, 2016

عوامل ایجاد سکته قلبی

عوامل ایجاد سکته قلبی     سن هنگامی که یک مرد به سن بیش از ۴۵ سال، و یک زن به سن بیش از ۵۵ سال برسد،باعث […]