ژانویه 31, 2016

ریتم قلبی

توضیحی در مورد ریتم قلبی ریتم سینوسی یا ریتم طبیعی قلب درعلم پزشکی به ریتم نرمال تپیدن قلب گفته می‌شود که بر روی الکتروکاردیوگرام به صورت […]