جولای 27, 2016

جابجایی عروق بزرگ

جابجایی عروق بزرگ جابجایی عروق بزرگ٬ مشکلی است که به رگهای بزرگی که از قلب خارج می شوند مربوط است . در قلب معمولی آئورت از […]