مارس 15, 2016

تپش قلب

تپش قلب همانگونه که می‌دانید قلب شکلی تلمبه میباشد. خون بوسیله آن در بدن جریان می‌یابد، قلب در هر تپش تقریبا صد سانتیمتر مکعب خون را […]