جولای 27, 2016

تعویض دریچه آئورت

تعویض دریچه آئورت آئورت بزرگ ترین سرخرگ بدن میباشد كه خون را از بطن چپ قلب دریافت نموده و به اعضا و اندام‌های گوناگون بدن می‌رساند. […]