جولای 23, 2016

بیماری قلب التهابی

بیماری قلب التهابی یکی از بیماریهایی است که تاثیر خود را بر روی عضلهی قلب میگذارد، کاردیومیوپاتی نام دارد. کاردیومیوپاتی به مفهوم اختلال التهابی عضله قلب […]