ژانویه 30, 2016

بطن

بطن (قلب) بطن‌ها دو سوراخ تحتانی قلب هستند که توسط دیواره‌ای قطور و محکم ماهیچهای از یک‌دیگر جدا شده‌اند. اندازهٔ بطن‌ها از دهلیزها بزرگ‌تر است؛ و […]