ژانویه 31, 2016

توضیحاتی در مورد دوره های قلبی

توضیحاتی در مورد دوره های قلبی مرحله ی1) استراحت عمومی قلب به مدت ۰/۴ ثانیه:در این مرحله بطن‌ها و دهلیزها در حال استراحت‌اند. خون تیره به‌وسیله […]