ژانویه 31, 2016

شناخت درد های قلب

شناخت درد های قلب درد قلبی یک علامت است و نه یک بیماری. این درد به صورت احساس خفگی، تنگی نفس، فشار یا گرفتگی است که […]