ژوئن 20, 2016

بیماری برادیکاردی

بیماری برادیکاردی برادیکاردی کُندتَپشی به کاهش ضربان قلب به کمتر از ۶۰ عدد در دقیقه میگویند در برادیکاردی ضربان قلب کمتر از حد طبیعی است، تعیین […]